Školení cvičitelů III. třídy


Omlouváme se, ale vzhledem ke stále špatné epidemiologické situaci jsme posunuli plánované konzultace o jeden měsíc (první je tedy nyní plánována na únor, poslední až na duben), momentálně se nezdá že by bylo možné se sejít v průběhu ledna. Pokud se situace nezlepší, zvažujeme realizaci teoretické části školení v podobě online přednášek, s tím že praktická část – především praxe ásan – proběhne při nejbližší možní příležitosti. Omlouváme se za tyto komplikace. Všem přihlášeným jsme zároveň rozeslali informace mailem.

Unie jógy, z.s., jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci se Školou jógy pro každý den, Plzeň, zve zájemce k účasti na školení učitelů jógy III v roce 2021. Toto školení bylo původně plánováno na podzim roku 2020, ale vzhledem k událostem na jaře jsme ho posunuli na začátek roku 2021.

Cíl a náplň školení

Školení Unie jógy, z.s. zahrnuje kromě obecné části, kterou tvoří zejména základy anatomie, fyziologie, výživy, ájurvédy, psychologie a pedagogiky, všech osm částí jógy, tak jak je známe z historických pramenů. Tradiční jóga není cvičením, i když praxe ásan je její součástí, ale komplexním systémem na cestě sebepoznání a širšího pochopení toho, co nás přesahuje. Proto školení obsahuje výklad etických principů, které jsou předpokladem pro pokrok na cestě jógy, výuku a praxi ásan a pránájámy, tedy fyzických, dechových a energetických cvičení, relaxačních technik, a také nahlédnutí do praxe vnitřní jógy včetně koncentračních a meditačních technik. Tyto okruhy doplňují fundované přednášky o historii a filozofii jógy i předávání moderních poznatků z oblasti fyziologie a medicíny, včetně spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Absolventi školení jsou tak vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností vést své studenty bezpečně v souladu se zásadami zdravého pohybu, předávat jim základy zdravé životosprávy a přizpůsobovat jógovou praxi jejich individuálním potřebám.

Profil absolventa a návaznost kurzů

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 180 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.

Vzdělávání v rámci Unie jógy, z.s. poskytuje i vzhledem k rozsahu výuky komplexní a hluboký základ, který je předpokladem kvality.

Naši lektoři

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy, z.s. s vyšší kvalifikací.

Podmínky přijetí do kurzu učitele jógy III. třídy

 • Vlastní praxe jógy min. 2 roky
 • Dosažení min. 21 let věku
 • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací

Místo konání

Škola jógy pro každý den, Plzeň, Palackého náměstí 27

Rozsah školení a termíny jednotlivých konzultací:

Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Bude probíhat ve čtyřech víkendových konzultacích.

Výuka začíná vždy v pátek v 18 hodin a končí v neděli v poledne.

Termíny jednotlivých konzultací:

Předměty obecné části:

 • Anatomie, funkční anatomie a fyziologie (včetně principů zdravého pohybu)
 • Hygiena jógy, výživa a životospráva (včetně základů ájurvédy)
 • Psychologie
 • Pedagogika
 • První pomoc

Předměty speciální části:

 • Úvod do filozofie a historie jógy
 • Jógové názvosloví a grafický záznam
 • Jóga se zřetelem k individuálním potřebám (senioři, jóga v těhotenství, dětská jóga a psychomotorika)
 • Jógové pojetí těla a jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásany – jógové pozice a přípravná cvičení
 • Jógové sestavy
 • Relaxace
 • Pránájáma – dechová a energetická cvičení
 • Pratjáhára – kontrola smyslů
 • Samjamajóga: Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – Splynutí
 • Bandhy a mudry

Zkoušky

Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy

Cena školení 8000,- Kč

Zahrnuje výuku v celém rozsahu, lektorné, skripta Jóga – speciální učební text Unie jógy, zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz, Osvědčení. Dále režijní náklady, spojené se školením – prostory, pomůcky a další vybavení, potřebné pro výuku.

Cena nezahrnuje stravování.

Přihlášení do kurzu

Přihlásit se můžete do poloviny prosince vyplněním přiložené návratky, kterou zašlete mailem nebo poštou na adresu: hosmarka@post.cz, Marie Hošková, K pecím 8, 32300 Plzeň.

Přihláška je platná po uhrazení poplatku za školení na účet Unie jógy číslo 2300369183/2010, VS 0203 a do poznámky uveďte školení III. tř. Plzeň a vaše příjmení.

Pokud nebude naplněn počet účastníků školení (minimálně 10 osob), školení se nebude konat a vaše peníze vám zašleme zpět stejnou cestou.

Facebookmail