Zápis


Zpis do kurzů bude probíhat opět na konci semestru, během června. V řadě kurzů ale zbývá několik volných míst, pokud s námi tedy chcete začít cvičit, nejlepší je zastavit se přímo na vyhlédnuté lekci cca 15 minut před jejím začátkem (do tělocvičny se dá dostat jen o přestávkách mezi lekcemi) a domluvit se přímo se cvičitelem.