Ing. Richard Lipka, PhD


Iyengar Yoga Teacher, Introductory I a II

učitel jógy II. třídy

Cvičitel Školy jógy od roku 2002.

Vědecký pracovník na Západočeské univerzitě – FAV. Jógu praktikuje od dětství. V roce 2015 získal certifikaci pro Iyengarovu jógu pod vedením Gabrielly Giubilaro a Davida Meloniho. Vede několik kurzů ve městě, občas překládá semináře z angličtiny nebo přednáší o filosofii jógy.

Lekce na Palackého

No classes scheduled
No classes scheduled