Zápis


Zápis pro veřejnost do podzimního semestru probíhá od 3. do 14. června, vždy o přestávkách mezi pravidelnými lekcemi, ale také mailem na adrese richard.lipka@gmail.com. Pokračovat bude v prvním týdnu v září, podzimní semestr začne 9. září 2024. Pokud máte o cvičení zájem, ozvěte se mailem nebo se zastavte osobně v naší škole. Je také možné domluvit se na účasti v probíhajících lekcích, abyste si cvičení vyzkoušeli.

V podzimním semestru proběhnout tři změny:

  • přibude jedna lekce v úterý večer (18:45 – 20:15) pod vedením Iyengarovské učitelky Evy Petrušové
  • páteční ranní lekce se přesune na úterý dopoledne (bude od 10:00 do 11:10)
  • na 4. ZŠ budou opět probíhat dvě lekce – jedna v 18:00 a druhá v 19:30

Ostatní lekce budou probíhat beze změny.

Zápis bude pokračovat na podzim před začátkem semestru.

Jarní semestr probíhá od 29. ledna 2024 – 14. června 202. Pravidelné lekce nebudou 19.-23. února (Mrazíci) a 25. března – 5. dubna (Velikonoce) s výjimkou střed (cvičí se tedy 27. března i 3. dubna) a 1. a 8. května (státní svátky). Aby vyšel ve všech lekcích stejný počet odcvičených hodin, proběhne ještě 3. dubna a 27. března středeční lekce (jako kompenzace za svátky). V každém kurzu je plánováno 17 lekcí.