Zápis


Momentálně neprobíhá zápis, ale pokud byste měli o cvičení zájem, můžete se zkusit zastavit na vybrané lekci nebo se ozvat mailem – na adrese richard.lipka@gmail.com.

Jarní semestr probíhá od 9. ledna do 15. června 2023. Opět půjde o 17 lekcí v každém kurzu. Pravidelné cvičení nebude ve dnech 12. – 18. února (zimní kurz Mrazíci), 3. – 14. dubna (Velikonoce) a 1. – 11. května, tak aby ve všech lekcích vyšlo právě 17 lekcí.