O škole


Založení Školy jógy nelze prakticky oddělit od ing. Václava Hoška. Stál spolu se svou manželkou Marií již při jejím zrodu a společně s dalšími cvičiteli a příznivci ji rozvíjejí dále.

Ing. Václav Hošek se věnuje józe dlouhou dobu již od r. 1967. Nejen své vlastní praxi, ale i předávání nabytých zkušeností a vědomostí dalším. S vedením kurzů jógy začínal kdysi v plzeňské Besedě, kde v 70.letech se cvičila jóga v kroužku biologie. Později založil skupinu cvičení v plzeňském divadle, působil v TJ Slavia VŠ v Plzni jako cvičitel, přešel do TJ Start Skvrňany, kde z původního malého kroužku, který vedla Marie Šípová, vzniknul veliký oddíl o několika stech členech.

Pod jeho vedením postupovalo na své cestě jógy mnoho zájemců i budoucích cvičitelů, kteří dnes vedou své vlastní skupiny.

Sám osobně intensivně studoval a praktikoval jógu, takže byl jedním z prvních, kteří získali kvalifikaci cvičitele jógy I.třídy. I když tím získal nejvyšší kvalifikaci, studuje i nadále nyní převážně se zahraničními světovými lektory směr jógy podle Iyengara a dokonce byl dvakrát na studijním pobytu ve světovém centru Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute v Pune (Indie).

Po roce 1989 došlo k mnoha společenským změnám a pod tlakem veřejnosti byl postaven před rozhodnutí, jak pokračovat dál. Zájemců o cvičení stále přibývalo a tak v roce 1992 odešel ze svého pevného zaměstnání ve Škodě Praha a stal se jedním z prvních soukromých učitelů jógy v republice na plný úvazek.

Cesta to nebyla snadná a k této činnosti bylo zapotřebí mít kde ji provozovat. Po kurzech, probíhajících v Plzeňce, v 1.základní škole na Košutce v Západní ulici, později ve Svazáčku se Škola jógy usídlila ve dvorním traktu v Tylově ul.č.8.

Zahájení provozu v nové cvičebně nebylo jednoduché a nebylo možné bez přispění těch, pro které bylo určeno tj. bez účastníků kurzů. Pro získání úvěru na rekonstrukci cvičebny mnozí ochotně poskytli různé formy finanční záruky a tak mohlo cvičení v nových prostorách v únoru 1992 začít. Tyto záruky byly později postupně vraceny.

Na této adrese se Škola jógy začala rozvíjet a cvičenců přibývalo. S kolektivem přátel, ze kterých ing.Václav Hošek vychoval dobré cvičitele, probíhaly kurzy dopoledne, odpoledne i večer. Zároveň byla založena TJ Jóga Plzeň, která spolupracuje se Školou jógy a pokračuje ve spolupráci s Unií jógy ČR a KASPV v Plzni při výchově nových cvičitelů a dalším vzdělávání těch, kteří už jako cvičitelé pracují.

V roce 2001 byla Škola jógy pro každý den donucena hledat nové působiště a téměř zázračně se naskytla možnost nájmu v současných prostorách na Palackého nám.27 v Plzni. Opět bylo třeba provést nějaké stavební úpravy a na podzim 2001 byl zahájen nový školní rok v naší nové tělocvičně.

V roce 2020 naši činnost přerušila epidemie COVID 19, zároveň jsme zjistili že budova na Palackého náměstí se prodává a že budeme potřebovat najít nové prostory. Nová tělocvična nyní vzniká ve Smetanových sadech 11.

Do budoucna se již připravujeme mnohem šíře a hlouběji poznávat vědu jógy a vést připravené praktikanty jógy k vyšším stupňům. Rovněž tak bude věnována mnohem vetší pozornost i individuální přípravě cvičitelů jógy. Všechny naše kurzy jsou vedeny odborně vyškolenými cvičiteli. Kolektiv cvičitelů se rozrostl úměrně tomu, jak se zvyšuje počet lekcí.