Hygienická pravidla pro cvičení


Snažíme se zajistit bezpečné podmínky pro cvičení, což v této situaci znamená nastavit některá pravidla pro cvičení. Zároveň je zapotřebí, abychom respektovali aktuálně platná nařízení týkající se společného cvičení.

V prostorách Školy jógy je k dispozici dezinfekce na ruce hned při příchodu (u dámské šatny) a před vstupem do tělocvičny (vedle umyvadla).

V současné době je povoleno cvičit bez roušek, ale ve společných prostorách bychom je měli používat – chodba, WC. Interiér naší Školy jógy bude připraven a pravidelně dezinfikován ozonovým generátorem, po každé lekci budou dezinfikovány povrchy, kterých se mohou lidé dotýkat a sociální zařízení.

Zatím nebudeme používat deky, popruhy ani jiné pomůcky a tomu přizpůsobíme vedení lekcí. Doporučujeme vám, abyste si přinášeli vlastní podložku na cvičení, pokud možno přicházeli oblečeni ve cvičebním oblečení. Zároveň by bylo dobré kdybyste si mohli přinést vlastní tenkou deku, která se může hodit jako podložka na sezení. Pokud podložku nemáte, můžeme vám ji zapůjčit a po každé lekci budou použité podložky dezinfikovány.

Přicházejte cca 5 minut před začátkem cvičení a v případě, že tam budete dříve, čekejte venku, ne v chodbě, abyste netvořili hloučky.

Prosíme, abyste si nosili větší tašku, pokud nebude možné od 25.5. používat šatnu, abyste si mohli odložit své svršky do této tašky.