Hygienická pravidla pro cvičení


(aktualizováno 10.2. 2022)

Snažíme se zajistit bezpečné podmínky pro cvičení, což v této situaci znamená nastavit některá pravidla pro cvičení. Vzhledem k novým pravidlům by měly být v šatnách a společných prostorách používány roušky, při cvičení nejsou vyžadovány. Zároveň se řídíme v co nejvyšší míře doporučeními pro důslednou hygienu.

V prostorách Školy jógy je k dispozici dezinfekce na ruce hned při příchodu.

V současné době je povoleno cvičit bez roušek, ale ve společných prostorách bychom je měli používat – chodba, WC. Interiér naší Školy jógy bude připraven a pravidelně dezinfikován ozonovým generátorem, po každé lekci budou dezinfikovány povrchy, kterých se mohou lidé dotýkat a sociální zařízení.

Všechna ostatní opatření byla od čtvrtka 10.2. zrušena, takže není potřeba prokazování žádným certifikátem nebo testem. Stále vás ale prosíme o ohleduplnost k ostatím účastníkům – pokud se necítíte dobře a lekci vynecháte, umožňujeme nahrazování lekcí v době kdy jste už v pořádku.

Doporučujeme vám, abyste si přinášeli vlastní podložku na cvičení. Pokud podložku nemáte, můžeme vám ji zapůjčit a po každé lekci budou použité podložky dezinfikovány. Ostatní pomůcky jsou momentálně používány běžným způsobem.

Přicházejte cca 5 minut před začátkem cvičení a v případě, že tam budete dříve, čekejte venku, ne v chodbě, abyste netvořili hloučky.