Hygienická pravidla pro cvičení


(aktualizováno 10.9. 2020)

Snažíme se zajistit bezpečné podmínky pro cvičení, což v této situaci znamená nastavit některá pravidla pro cvičení. Vzhledem k novým pravidlům by měly být v šatnách a společných prostorách používány roušky, při cvičení nejsou vyžadovány. Zároveň se řídíme v co nejvyšší míře doporučeními pro důslednou hygienu.

V prostorách Školy jógy je k dispozici dezinfekce na ruce hned při příchodu (u dámské šatny) a před vstupem do tělocvičny (vedle umyvadla).

V současné době je povoleno cvičit bez roušek, ale ve společných prostorách bychom je měli používat – chodba, WC. Interiér naší Školy jógy bude připraven a pravidelně dezinfikován ozonovým generátorem, po každé lekci budou dezinfikovány povrchy, kterých se mohou lidé dotýkat a sociální zařízení.

Doporučujeme vám, abyste si přinášeli vlastní podložku na cvičení, pokud možno přicházeli oblečeni ve cvičebním oblečení. Zároveň by bylo dobré kdybyste si mohli přinést vlastní tenkou deku, která se může hodit jako podložka na sezení. Pokud podložku nemáte, můžeme vám ji zapůjčit a po každé lekci budou použité podložky dezinfikovány. Ostatní pomůcky jsou momentálně používány běžným způsobem.

Přicházejte cca 5 minut před začátkem cvičení a v případě, že tam budete dříve, čekejte venku, ne v chodbě, abyste netvořili hloučky.