Hygienická pravidla pro cvičení


(aktualizováno 22.11. 2021)

Snažíme se zajistit bezpečné podmínky pro cvičení, což v této situaci znamená nastavit některá pravidla pro cvičení. Vzhledem k novým pravidlům by měly být v šatnách a společných prostorách používány roušky, při cvičení nejsou vyžadovány. Zároveň se řídíme v co nejvyšší míře doporučeními pro důslednou hygienu.

V prostorách Školy jógy je k dispozici dezinfekce na ruce hned při příchodu.

V současné době je povoleno cvičit bez roušek, ale ve společných prostorách bychom je měli používat – chodba, WC. Interiér naší Školy jógy bude připraven a pravidelně dezinfikován ozonovým generátorem, po každé lekci budou dezinfikovány povrchy, kterých se mohou lidé dotýkat a sociální zařízení.

Podle opatření platného od 22. listopadu 2021 (poslední nám známá verze – mimořádné opatření ze dne 19. listopadu 2021 č. 1037) navíc platí, že pro vstup na lekci by měl každý prokázat alespoň jednu z následujících možností:

  • Nejdéle 3 dní staré negativní RT-PCR vyšetření pokud je mladší 18 let, nemůže být očkován nebo byl očkován před méně než 14 dny
  • Nejméně 14 dní staré dokončené očkování
  • Prodělání onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního testu neuběhlo víc než 180 dní

Vyhláška nám nařizuje zkontrolovat splnění alespoň jedné z uvedených podmínek a zároveň zakazuje vpustit do tělocvičny kohokoliv kdo očkování nebo test nemá.

Doporučujeme vám, abyste si přinášeli vlastní podložku na cvičení. Pokud podložku nemáte, můžeme vám ji zapůjčit a po každé lekci budou použité podložky dezinfikovány. Ostatní pomůcky jsou momentálně používány běžným způsobem.

Přicházejte cca 5 minut před začátkem cvičení a v případě, že tam budete dříve, čekejte venku, ne v chodbě, abyste netvořili hloučky.