Základní kurz učitelů jógy III. třídy 2024


Unie jógy, z.s., jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci se Školou jógy pro každý den, Plzeň, se kterou dlouhodobě spolupracuje, zve zájemce k účasti na školení učitelů jógy III v roce 2024.

Cíl a náplň školení

Školení Unie jógy, z.s. zahrnuje kromě obecné části, kterou tvoří zejména základy anatomie, fyziologie, výživy, ájurvédy, psychologie a pedagogiky, všech osm částí jógy, tak jak je známe z historických pramenů. Tradiční jóga není cvičením, i když praxe ásan je její součástí, ale komplexním systémem na cestě sebepoznání a širšího pochopení toho, co nás přesahuje. Proto školení obsahuje výklad etických principů, které jsou předpokladem pro pokrok na cestě jógy, výuku a praxi ásan a pránájámy, tedy fyzických, dechových a energetických cvičení, relaxačních technik, a také nahlédnutí do praxe vnitřní jógy včetně koncentračních a meditačních technik. Tyto okruhy doplňují fundované přednášky o historii a filozofii jógy i předávání moderních poznatků z oblasti fyziologie a medicíny, včetně spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Absolventi školení jsou tak vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností vést své studenty bezpečně v souladu se zásadami zdravého pohybu, předávat jim základy zdravé životosprávy a přizpůsobovat jógovou praxi jejich individuálním potřebám.

Profil absolventa a návaznost kurzů

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.
Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 180 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy.
Vzdělávání v rámci Unie jógy, z.s. poskytuje i vzhledem k rozsahu výuky komplexní a hluboký základ, který je předpokladem kvality.

Podmínky přijetí do kurzu učitele jógy III. třídy

  • Vlastní praxe jógy min. 2 roky
  • Dosažení min. 21 let věku
  • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací

Místo konání

Škola jógy pro každý den, Plzeň, Smetanovy sady 11

Termíny konzultací

  • 1. – 3. března 2024
  • 15. – 17. března 2024
  • 5. – 7. dubna 2024
  • 26. – 28. dubna 2024

Přihlášení do kurzu

Přihlásit se můžete do konce února 2024 vyplněním přiložené návratky, kterou zašlete mailem nebo poštou na adresu: hosmarka@post.cz, Marie Hošková, K pecím 8, 32300 Plzeň.

Přihláška je platná po uhrazení poplatku za školení na účet číslo 2200438938/2010, VS 2024, do poznámky uveďte školení III. tř. Plzeň a vaše příjmení.

Pokud potřebujete vystavit fakturu na úhradu platby za školení, pošlete nám přesnou adresu plátce faktury, případně IČO, mailovou adresu a faktura bude vystavena podle vašich poždavků.

Cena školení

Cena je školení je 9 500,- Kč, zahrnuje výuku v celém rozsahu, lektorné, skripta jógy (speciální učební text Unie jógy), zkoušky a doklady (Cvičitelský průkaz, osvědčení), režijní náklady spojené se školením (prostory, pomůcky, vybavení pro výuku).

Facebookmail