Základní kurz učitelů jógy III. třídy 2023


Unie jógy, z.s., jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci se Školou jógy pro každý den, Plzeň, se kterou dlouhodobě spolupracuje, zve zájemce k účasti na školení učitelů jógy III v roce 2023.

Podmínky přijetí do kurzu učitele jógy III. třídy

  • Vlastní praxe jógy min. 2 roky
  • Dosažení min. 21 let věku
  • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací

Místo konání

Škola jógy pro každý den, Plzeň, Smetanovy sady 11

Termíny konzultací

Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Bude probíhat ve čtyřech víkendových konzultacích. Výuka začíná vždy v pátek v 18 hodin a končí v neděli v poledne.

Přihlášení do kurzu

Přihlásit se můžete do září 2023 vyplněním přiložené návratky, kterou zašlete mailem nebo poštou na adresu: hosmarka@post.cz, Marie Hošková, K pecím 8, 32300 Plzeň.

Přihláška je platná po uhrazení poplatku za školení na účet Unie jógy číslo 2300369183/2010, VS 0203 a do poznámky uveďte školení III. tř. Plzeň a vaše příjmení.

Pokud nebude naplněn počet účastníků školení (minimálně 10 osob), školení se nebude konat a vaše peníze vám zašleme zpět stejnou cestou

Cena školení

Cena je školení je 9 000,- Kč, zahrnuje výuku v celém rozsahu, lektorné, skripta jógy (speciální učební text Unie jógy), zkoušky a doklady (Cvičitelský průkaz, osvědčení), režijní náklady spojené se školením (prostory, pomůcky, vybavení pro výuku).

Facebookmail